×
Danley Sound Labs J3-94
הם כאן.
הרמקולים הטובים בעולם הגיעו לארץ.
אחת לתקופה מגיע האדם עם הרעיון שמשנה את פני הדברים באופן מוחלט. טום דנלי הוא אחד מאותם אנשים, וה-Synergy Horn שלו הוא אחד מאותם רעיונות. בתור המנהל לשעבר של המחלקה לחקר אלקטרו אקוסטיקה בנאס״א, העיצוב המהפכני שלו מאפשר לחברת Danley Sound Labs לבנות את הרמקולים הטובים בעולם על-ידי איחוד דרייברים שונים לתוך שופר אחד שמתנהג כמקור קול נקודתי, אחיד ומדויק לתחום מלא, כדי שתוכלו לחוות מוזיקה בצורה הטובה ביותר, כפי שהיא נועדה להישמע.